MTM Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri

0 (212) 694 85 07 - Fax : 0 (212) 591 7897
3d Secure

 

***İçme Sularının Kalitesi Ne Olmalıdır?

Suyun sahip olacağı kalite; atmosferde buhar halinden yağmur damlası kar, veya dolu olarak yeryüzüne düşerken oluşur. Hidrolojik çevrim aşamalarından olan suyun akışı aşamasında yağışla beraber gelen birçok bakteri ve çevredeki kirlilikler de suyu kirleten etkenlerdir ve yeryüzündeki sular birbiriyle bağlantılı olduğundan herhangi bir bölgedeki kirlilik, ekosistemdeki etkileşimle bir yerden başka bir yere taşınabilir. Su, toprağa geçerken filtrasyon ile içinde bulunan asılı maddeler, bakteriler ve diğer mikroorganizmalar da dahil olmak üzere kısmen veya tamamen temizlenir; fakat toprakta bulunan madensel tuzlar vb. eriyerik maddeler  suya karışır. Bu nedenle yeraltı sularının içerisinde yüzeysel sulara göre daha büyük oranda mineral bulur. Bu minerallerin bir bölümünün suda bulunması gerekir. Flor ve kalsiyum buna örnek verilebilir. Fakat insan sağlığına zararı olan,Toksit  maddelerin hiçbirisinin suyun içerisinde bulunmaması gerekir. Suyun içersinde oluşmuş olan ve insan sağlığına zarar veren organik ve inorganik maddelerin alımını MTM evsel su arıtma cihazlarıyla gerçekleştirebilirsiniz. MTM evsel su arıtma cihazları suyunuzu içime hazır hale getirir.Ve sizde MTM evsel su arıtma cihazları güvencesiyle sağlıklı ve alkalite seviyesi yüksek su içmenin keyfine varırsınız.

***Kullanmış Olduğunuz Suyunuzun Kirlenme Sebepleri Nelerdir?

Eskiyen ve sağlığa uygun olmayan malzemeden yapılmış borular, kullanma ve içme suyu şebekesinde su kaçaklarına,kullanma ve  içme suyunun içine çamur ve kanalizasyon suyunun karışmasına neden olur.Buda kullanma ve içme suyunuzun kalitesinin düşmesine ve kirlenmesine neden olur.

Tesislerde standartlara uygun hale getirilen su, uygun borularla binaların girişine kadar getirilir; ancak, binaların su tesisatı uygun değilse suya, kirletici unsurlar karışır. Ayrıca şehir şebekesi ile kullanım alanlarına ulaşan su, burada kullanıcıya ait depolarda muhtemel su kesintisine karşı bekletilir. Suyun bekletildiği bu depoların bakımı düzenli olarak yapılmaz ise su içindeki organik ve inorganik maddeler çökerek tortu oluşumuna neden olur.Oluşan bu tortu, mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam meydana getirir ve suyunuzun kalitesi bozulur.Bu yüzden gerek kullanma gerek içme suyu olsun depolarınızın temizliğini düzenli olarak yapmanız gerekmektedir.Ayrıca,yaşam alanınızda,içme suyunuzu saklanma biçimi de (Plastik damacana,ağzı açık saklama kapları v.b)mikroorganizma üremesine uygun şartlar sağlamaktadır.MTM evsel su arıtma cihazlarıyla,bu tip sağlıksız koşulları hayatınızdan çıkartırsınız.İçme suyunuz her zaman taze ve içme suyu standartlarına uygun bir biçimde tüketiminize hazırdır.MTM evsel su arıtma cihazlarında kullanılan depolama tankı NSF (Sağlık standartlarına uygunluk Belgesi) sertifikasına sahip olup,her su tüketiminizde tükettiğiniz kadar suyu proses tekrar üretip tanka dolumu nu sağlar.Sizde MTM su arıtma cihazlarının sağladığı konforla sağlıksız su tüketiminden kurtulursunuz.

****İçme Ve Kullanma Suyunun Sınıflandırılması Nasıl Olur?

Doğada oluşan ve çıktığı noktadan sürekli akan veya insan müdahalesiyle uygun koşullarda çıkartılan sular,Sağlık Bakanlığınca uygun görülen su arıtma aşamalrından geçen ve parametlerin suyun kalitesine göre eksiltilen veya arttırılan sulardır.MTM evsel su arıtma cihazlarıyla,ihtiyacınıza uygun arıtma teknikleriyle ister içme, isterseniz kullanma suyu üretiminizi siz yapabilirisiniz.Bunun için gerekli olan suyunuz analizi ve gerçekte suyunuzda ihtiyaç duyulan arıtım aşamalarıdır.MTM evsel arıtma cihazları ve kullanma suyu su arıtma cihazları,suyun kalitesine göre; dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, koku giderimi,tat ve benzeri işlemleri insan müdahelesine kalmaksızın otomatik şekilde MTM su arıtma cihazlarıyla yapabilirsiniz.

***İçme Suyunun Özellikleri  Nelerdir?

İçme suyunun; sıcaklık, bulanıklık, renk, lezzet, koku, geçirgenlik ve pH'ı içme kalitesi açısından oldukça önemlidir.MTM evsel su arıtma cihazları kalite standartlarına uygun içme suyu üretimi yapar.MTM su arıtma cihazları,sağlıklı ve  içimi lezzetli suları evinizde başka hiç bir şeye ihtiyaç duymadan üretmenizi sağlar.

***İçme Suyum Bulanık,Sebebi  Ne olabilir?

Eğer içme suyunuz bulanık akıyorsa,henüz MTM su arıtma cihazlarıyla tanışmamışsınız demektir.Çünkü suyunuzun bulanık olmasının nedeni, askıda kalan maddeler, micron olarak sizin gözle göremeyeceğiniz tortular,suyun içersinde bulunan kum, kil, silis, kalsiyum bikarbonat, demir, mangan, sülfür gibi maddeler olabilir.Bakteri miktarının fazla olmasıda suyun bulanıklığını arttırır.MTM evsel su arıtma cihazlarında kullanılan filtrasyon sistemi sizi bütün bu sorunlardan kurtarır.Ve size kaliteli içme suyu üretimini sağlar.MTM evsel su aıtma cihazlarında kullanılan filtreler Sağlık Standartlarına Uygunluk Kalite Belgesi ile size sağlıklı içme suyu sağlar.Ve sizde güvenli su içmenin keyfine varırsınız.

***İçme Suyum Kokuyor,Sebebi  Ne olabilir?

 

Suyun doğal hali kokusuzdur.İster içme suyu ister kullanma suyu olsun suda koku olmaması gerekmektedir.Suda bulunan koku bir çok neden bağlıdır.Organik maddeler,suda üremiş canlı mikroorganizmalar,demir,mangan ve su geçiş hatları üzerinde oluşan yıpranmaya bağlı metalik ürünler,gazlar,organik ve inorganik maddelerdir.MTM su arıtma cihazlarında bulunan Aktif Karbon Teknolojisi içmiş olduğunuz suyun içersinde  inorganik ve organik mikroorganizma üremesini engeller.MTM evsel su arıtma cihazlarından çıkan arıtılmış suyunuzu rahatlıkla kokusuz ve lezzetli biçimde tüketmenizi sağlar.

***İçme Suyumun Tadı Nasıl Olmalıdır?

Suyunuzun tadı,sizin damak zevkinizi etkiler.Suyunuza tad veren Aktif Karbon Teknolojisidir.İçme suyunuzda fazla bulunan klor,demir,mangan,potasyum,klorür gibi maddelerin alımı MTM Evsel su arıtma cihazlarında bulunan Aktif Karbon prosesiyle yapılır.Ve siz MTM evsel su arıtma cihazlarından,güvenli ve kaiteli su içenin keyfine varırsınız.

 

***İçme Suyumun PH Kaç Olmalıdır?

Suyunuzun asidik veya bazik durumunu gösteren ölçü brimidir.Suyunuzun PH seviyesi  6,5 altındaysa asidik,6,5 üzerinde ise bazik sudur.Düşük PH’lı sular gerek insani tüketim gerek kullanma suyu olsun aşındırıcı bir yapıya sahiptir.Yüksek PH’lı sular ise,gerek insani tüketim ister kullanma suyu olsun taş yapma özelliğine sahiptir.İnsani tüketime uygun suların PH seviyesi 6,5-9 PH seviyesine sahip olması gerekmektedir.MTM su arıtma cihazları Alkali filtrasyon özelliği sayesinde PH seviyesi insan sağlığına uygun olan ve güvenli tüketebileceğiniz su üretimine olanak sağlar.

***Alkali Suyun Faydaları Nelerdir?

Alkali suların PH seviyesi 7-9 arasındadır.MTM evsel su arıtma cihazlarında kullanılan filtrasyon sistemi sayesinde,suyunuz her daim alkalitesi yüksek biçimde sizin için taze üretilmektedir.Alkali su,vucudunuzda antioksidan etkiye sahiptir.Alkali su size enerji,zindelik verdiği gibi zayıflamanıza yada formda kalmanıza da katkıda bulunur.Alkali su vucuttaki asidik artıkların kolayca dışarı atılmasını sağlar.Alkali su vucudunuzda bulunan serbest haldeki radikalleri nötr eder.MTM evsel su arıtma sistemleri,alkalitesi yüksek içme suyu üretimi sağladığı için sağlık açısından da içme ve kullanma suyuna uygundur.

***Neden MTM Su Arıtma Cihazı Edinmeliyim?

MTM Evsel su arıtma cihazı,size alkalitesi yüksek,insani tüketime uygun,gerekli kalite testlerinden geçmiş cihazlardır.MTM su arıtma cihazlarında,kullanmış olduğumuz tüm filtreler ve içme suyu tankı,su arıtma cihazında kullanılan hortum,Sağlık Standartlarına Uygunluk Belgesi ve ,ISO9001 belgelidir.MTM evsel su arıtma cihazlarında kullanılan tüm filtreler,tank,ve ekipmanlar yine firmamız bünyesinde İthalatı gerçekleştirilmektedir.MTM su arıtma cihazlarının kalitesi bu yüzden piyasa standartlarından yüksek olup,cihaza göre filtre değil,yüksek kaliteli içme suyu filtresi ve ekipmanı temininde aksaklık yaşamamaktadır.Kullanıcıyada aynı standartta filtre temini sağlanmaktadır.Üstelik alkali seviyesi yüksek olan MTM evsel su arıtma cihazlarından üretilen su Antioksidan özelliğe sahiptir.

***Su Arıtma Cihazını Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

  Su arıtma cihazınızı aldığınız firmaya ait ürün ve teknik servis sertifikalarını muhakkak sorgulayınız.Su arıtma cihazlarında kullanılan filtrelerin sağlık belgesine sahip olup olmadığını kontrol ediniz.Su arıtma cihazınızın Yetkili Satıcı tarafından RESMİ OLARAK Garanti belgesine sahip olup olmadığını sorgulayınız.Su arıtma cihazını aldığınız firmanın HİZMET YETERLİLİK,YERİNDE MONTAJ VE SERVİS sertifikası olup olmadığını sorgulayınız.Su sağlıktır,sağlığınızı SUDAN KİŞİLERE TESLİM ETMEYİN.

 

Su sertlikleri neye göre değişkenlik gösterir?

Su sertlikleri bulundukları yerin Jeolojik yapılarına göre değişir. Yüzey suları, yer altı sularından daha yumuşaktır. Su sertlikleri 10ppm CaCO3 den takriben 1800 ppm CaCO3 kadar değişiklik gösterir.

 

Suların sertlik dereceleri şöyle sınıflandırılabilir:

0 – 75 ppm CaCO3 yumuşak

76 – 150 ppm CaCO3 orta sert

151 – 300 ppm CaCO3 sert

300 den yukarısı ppm CaCO3 çok sert

 

  REFERANSLARIMIZ...

Referanslar
Referanslar
Referanslar
Referanslar
Referanslar
Referanslar
Referanslar
Referanslar
Referanslar
Referanslar
Referanslar
Referanslar
Referanslar
Referanslar
Referanslar
Referanslar
Referanslar
Referanslar
Referanslar
Referanslar